Jdi na obsah Jdi na menu
 


foto-vsmo-logo.jpgFotografické hnutí má v Olomouci dlouhou tradici. Již dávno před válkou zde pracoval Český klub fotografů, který sdružoval mnoho vynikajících amatérů úspěšných doma i v zahraničí. Po ukončení činnosti někdy v roce 1948 přešli jeho členové do nově vznikajících fotografických klubů při průmyslových podnicích. Od té doby až do založení fotografické sekce VSM nebyla v Olomouci větší organizace, sjednocující nejširší okruh olomouckých fotografů amatérů a usměrňující jejich zájmovou činnost. V padesátých a šedesátých letech měly pro rozvoj náročné fotografie značný význam menší tvůrčí skupiny DOFO a OHNISKO. Členové těchto skupin byli v mnohých směrech průkopníky nového nazírání na výtvarnou fotografii a někteří z nich se stali také zakládajícími členy fotografické sekce VSM.

Ustavující schůze fotografické sekce VSM se sešla 12.února 1969 z podnětu členů poradního sboru pro fotografii při. Okresním kulturním středisku v Olomouci. Nově vytvořená organizace měla, kromě odborně fotografické činnosti, klást důraz také na stránku společenskou, aby v ni našli uplatnění všichni zájemci a přátelé fotografie bez rozdílů ve vyspělosti a bez omezení počtu členů. Toto programové zaměření dokumentuje krátký citát z výroční zprávy tehdejšího předsedy Jaroslava Vávry, AFIAP: “Fotografická sekce se pokouší, navázat na tradice a přidat k nim něco nového, totiž příjemné společenské prostředí pro zájmovou činnost aktivní a pasivní. Neboť nemusí každý skvěle fotografovat, stačí, když má fotografii rád. Když k tomu v neposlední řadě připočteme mimořádně příznivé prostředí, které nám poskytuje Vlastivědný ústav, ať již jde o klubovní prostory, výstavní možnosti nebo finanční prostředky, pak můžeme říci, že už je jen na nás, co pro uplatněni a popularizaci fotografie uděláme".

Od té doby se již deset let, pravidelně dvakrát v měsíci, scházejí přátelé fotografie, aby si na poli společného zájmu vyměnili zkušenosti, informace a názory. Vytvořil se stálý kolektiv, kterému se podařilo uspořádat řadu úspěšných akci s nebývalým zájmem veřejnosti. Fotografická sekce VSM získala dobré jméno a je uznávána jako aktivní spolek s vysokou technickou i výtvarnou úrovní. V rámci Vlastivědné společnosti muzejní se řadí k nejaktivnějším sekcím a za svůj podíl na rozvoji kulturní činnosti ji bylo, na návrh Okresního kulturního střediska, uděleno v roce 1975 čestné uznáni ONV v Olomouci.

 

MUDr. Krajčí DimitroIos, CSc.

(Z úvodního slova na vernisáži výstavy fotografické sekce VSM v Olomouci, 2/1997)

 

Výstava fotografií Jany Vykydalové

16. 10. 2022

foto-z-pozv.jpgVýstava fotografií Jany Vykydalové ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

 

Výsledky mapového okruhu Blatenská růže 2021-2022

2. 10. 2022

Výsledky mapového okbr2022-logo.pngruhu Blatenská růže 2021-2022 (40. ročník)

 

Výstava fotografií členů fotografické sekce VSMO

12. 7. 2022

Výstava fotografií členů fotografické sekce VSMO, Vlastivědné muzeum v Olomouci, září - listopad 2022

 

Přednáška o životě na Haiti

15. 6. 2022

charita-logo.pngPřednáška o životě na Haiti s fotografiemi. Mgr. Roman Musil, koordinátor projektů Charity na Haiti.

 

Výstava fotografií na téma "ZIMA"

19. 3. 2022

Výstava fotografií členů fotosekce VSMO na téma "ZIMA"

 

Výsledky Internetového mapového okruhu IMO 2021

23. 1. 2022

Výsledky Internetového mapového okruhu IMO 2021, Fotosekce VSMOimo-2021--logo.png

 

Roky 2019-2020

7. 1. 2021

Soubory fotografií členů Fotosekce VSMO

 

Novoročenky - P.F. 2020 ...

3. 1. 2021

P.F. 2020

 

Novoročenky - P.F.2015 - 2019

13. 1. 2020

P.F. 2019

 

Roky 2013-2014

29. 7. 2019

Soubory fotografií členů Fotosekce VSMO