Jdi na obsah Jdi na menu
 


foto-vsmo-logo.jpgFotografické hnutí má v Olomouci dlouhou tradici. Již dávno před válkou zde pracoval Český klub fotografů, který sdružoval mnoho vynikajících amatérů úspěšných doma i v zahraničí. Po ukončení činnosti někdy v roce 1948 přešli jeho členové do nově vznikajících fotografických klubů při průmyslových podnicích. Od té doby až do založení fotografické sekce VSM nebyla v Olomouci větší organizace, sjednocující nejširší okruh olomouckých fotografů amatérů a usměrňující jejich zájmovou činnost. V padesátých a šedesátých letech měly pro rozvoj náročné fotografie značný význam menší tvůrčí skupiny DOFO a OHNISKO. Členové těchto skupin byli v mnohých směrech průkopníky nového nazírání na výtvarnou fotografii a někteří z nich se stali také zakládajícími členy fotografické sekce VSM.

Ustavující schůze fotografické sekce VSM se sešla 12.února 1969 z podnětu členů poradního sboru pro fotografii při. Okresním kulturním středisku v Olomouci. Nově vytvořená organizace měla, kromě odborně fotografické činnosti, klást důraz také na stránku společenskou, aby v ni našli uplatnění všichni zájemci a přátelé fotografie bez rozdílů ve vyspělosti a bez omezení počtu členů. Toto programové zaměření dokumentuje krátký citát z výroční zprávy tehdejšího předsedy Jaroslava Vávry, AFIAP: “Fotografická sekce se pokouší, navázat na tradice a přidat k nim něco nového, totiž příjemné společenské prostředí pro zájmovou činnost aktivní a pasivní. Neboť nemusí každý skvěle fotografovat, stačí, když má fotografii rád. Když k tomu v neposlední řadě připočteme mimořádně příznivé prostředí, které nám poskytuje Vlastivědný ústav, ať již jde o klubovní prostory, výstavní možnosti nebo finanční prostředky, pak můžeme říci, že už je jen na nás, co pro uplatněni a popularizaci fotografie uděláme".

Od té doby se již deset let, pravidelně dvakrát v měsíci, scházejí přátelé fotografie, aby si na poli společného zájmu vyměnili zkušenosti, informace a názory. Vytvořil se stálý kolektiv, kterému se podařilo uspořádat řadu úspěšných akci s nebývalým zájmem veřejnosti. Fotografická sekce VSM získala dobré jméno a je uznávána jako aktivní spolek s vysokou technickou i výtvarnou úrovní. V rámci Vlastivědné společnosti muzejní se řadí k nejaktivnějším sekcím a za svůj podíl na rozvoji kulturní činnosti ji bylo, na návrh Okresního kulturního střediska, uděleno v roce 1975 čestné uznáni ONV v Olomouci.

 

MUDr. Krajčí DimitroIos, CSc.

(Z úvodního slova na vernisáži výstavy fotografické sekce VSM v Olomouci, 2/1997)

 

Sony World Photography Awards výsledky za rok 2023

19. 4. 2024

Sony World Photography Awards, 2023, fotografie, soutěž, informace

world-photo-org---logo.png

 

Staré fotoaparáty pro formát negativu 6x6 cm

9. 4. 2024

dsc06368-ed_red25-100dpi_red50-100dpi.jpgStaré fotoaparáty pro formát negativu 6x6 cm, historie, sbírka,

 

Setkání členů fotografické sekce VSMO z.s s panem Bohumilem Švédou

15. 3. 2024

Setkání členů fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci z.s (VSMO) s panem Bohumilem Švédou, fotografie, výstava, beseda     vystava-sveda-2024-besedavsmo.5_red50-150dpi-crop.jpg

 

Kniha o historii VSMO

16. 2. 2024

Kniha o historii Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci

 

Naše účast na 42. ročníku mapového okruhu B.R.

12. 2. 2024

Účast na 42. ročníku mapového okruhu Blatensbr-logo.jpgká Růže 2024

 

Výstava fotografií Bohumila Švédy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

22. 1. 2024

     Výstava fotografií Bohumila Švédy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

 

Posezení fotografů VSMO na konci roku 2023

27. 12. 2023

Posezení fotografů VSMO na konci roku 2023, oslava, Silvestr, 2023,2024-04-16_104928.png

 

Finále 3. ročníku internetového mapového okruhu IMO 2023

29. 11. 2023

Výsledky 3. ročníku internetového mapového okruhu IMO 2023

 

Posezení fotografů VSMO na konci roku 2022

27. 12. 2022

Posezení fotografů VSMO na konci roku 2022

 

Roky 2019-2020

7. 1. 2021

Soubory fotografií členů Fotosekce VSMO