Jdi na obsah Jdi na menu
 


foto-vsmo-logo.jpgFotografické hnutí má v Olomouci dlouhou tradici. Již dávno před válkou zde pracoval Český klub fotografů, který sdružoval mnoho vynikajících amatérů úspěšných doma i v zahraničí. Po ukončení činnosti někdy v roce 1948 přešli jeho členové do nově vznikajících fotografických klubů při průmyslových podnicích. Od té doby až do založení fotografické sekce VSM nebyla v Olomouci větší organizace, sjednocující nejširší okruh olomouckých fotografů amatérů a usměrňující jejich zájmovou činnost. V padesátých a šedesátých letech měly pro rozvoj náročné fotografie značný význam menší tvůrčí skupiny DOFO a OHNISKO. Členové těchto skupin byli v mnohých směrech průkopníky nového nazírání na výtvarnou fotografii a někteří z nich se stali také zakládajícími členy fotografické sekce VSM.

Ustavující schůze fotografické sekce VSM se sešla 12.února 1969 z podnětu členů poradního sboru pro fotografii při. Okresním kulturním středisku v Olomouci. Nově vytvořená organizace měla, kromě odborně fotografické činnosti, klást důraz také na stránku společenskou, aby v ni našli uplatnění všichni zájemci a přátelé fotografie bez rozdílů ve vyspělosti a bez omezení počtu členů. Toto programové zaměření dokumentuje krátký citát z výroční zprávy tehdejšího předsedy Jaroslava Vávry, AFIAP: “Fotografická sekce se pokouší, navázat na tradice a přidat k nim něco nového, totiž příjemné společenské prostředí pro zájmovou činnost aktivní a pasivní. Neboť nemusí každý skvěle fotografovat, stačí, když má fotografii rád. Když k tomu v neposlední řadě připočteme mimořádně příznivé prostředí, které nám poskytuje Vlastivědný ústav, ať již jde o klubovní prostory, výstavní možnosti nebo finanční prostředky, pak můžeme říci, že už je jen na nás, co pro uplatněni a popularizaci fotografie uděláme".

Od té doby se již deset let, pravidelně dvakrát v měsíci, scházejí přátelé fotografie, aby si na poli společného zájmu vyměnili zkušenosti, informace a názory. Vytvořil se stálý kolektiv, kterému se podařilo uspořádat řadu úspěšných akci s nebývalým zájmem veřejnosti. Fotografická sekce VSM získala dobré jméno a je uznávána jako aktivní spolek s vysokou technickou i výtvarnou úrovní. V rámci Vlastivědné společnosti muzejní se řadí k nejaktivnějším sekcím a za svůj podíl na rozvoji kulturní činnosti ji bylo, na návrh Okresního kulturního střediska, uděleno v roce 1975 čestné uznáni ONV v Olomouci.

 

MUDr. Krajčí DimitroIos, CSc.

(Z úvodního slova na vernisáži výstavy fotografické sekce VSM v Olomouci, 2/1997)

 

Kniha o historii VSMO

16. 2. 2024

Kniha o historii Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci

 

Výstava fotografií Bohumila Švédy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

22. 1. 2024

     Výstava fotografií Bohumila Švédy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

 

Roky 2019-2020

7. 1. 2021

Soubory fotografií členů Fotosekce VSMO

 

Novoročenky - P.F. 2020 ...

3. 1. 2021

P.F. 2020

 

Novoročenky - P.F.2015 - 2019

13. 1. 2020

P.F. 2019

 

Roky 2013-2014

29. 7. 2019

Soubory fotografií členů Fotosekce VSMO

 

Roky 2015-2016

29. 7. 2019

Soubory fotografií členů Fotosekce VSMO