Jdi na obsah Jdi na menu
 


R. 1980 - 1989

 

Jaroslav Kozák, fotografie 1975 - 1980

Krajské vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci. Výstava fotografií Jaroslava Kozáka z let 1975 - 1980.

kozak-j.-foto-1980.jpg

 

Výstavu uvedl Dr. Miloslav Stibor 1. února 1980 v 17 hodin. Krajské vlastivědné muzeum, náměstí republiky 5. Malý sál 1.- 29. února 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

IVO PŘEČEK - fotografie, 1980

 

precek-i-1980-front.jpgprecek-i-1980-foto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Výstava fotografií v Divadle hudby v Olomouci, 26.11. - 31.12. 1980

 

Jaroslav Kozák, výstava fotografií, Příbor, 1980

 

kozak-1980-priborsq.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové úspěchy Olomouckého umělce M. Stibora, 1980

 

R. 1980 vyšla v Düsseldorfu (NSR) kniha „Mädchen Landschaften", zasvěcující do praxe umělecké fotografie Československéhostibor-kniha-madchen-und.jpg fotografa dr. Miloslava Stibora, ředitele výtvarného oboru LŠU v Olomouci. Krásně vybavenou publikaci, poddávající přehled Stiborovy vynikající fotografické tvorby od motivu statických (krajinných, architektonických a sochařských) až po kouzelné snímky dívčích aktů ve vířivém tanečním pohybu, doprovází výkladem, určeným pro přítele fotografováni, známý odborník v oboru umělecké fotografie, redaktor a publicista Siegfried Merkel. Jeho kniha, vysoce hodnoticí Stiborovo umění, vykoná nepochybně kus záslužné práce ve prospěch propagace Československé fotografické tvorby. Ale činí tak především samo vyspělé umění Stiborovo. Po březnové výstavě ve výstavní síni FOTOCHEMY v Praze uspořádaly Ústřední výbor Svazu českých fotografiů v Praze a Okresní kulturní středisko v České Lípě v mšicích červnu a červenci 1981 v České Lipě výstavu fotografií M. Stibora. Olomoucký umělec ji obeslal šesti cykly svých fotografických prací na motivy antických bájí, ale vyjádřené moderními prostředky. Člen komise ÚV SČF Ivo Přikryl v pozvánce na výstavu zařazuje dílo M. Stibora k vrcholům fotografického umění světového a k reprezentaci československé fotografie na poli mezinárodním. Dokládá to více než třemi desítkami samostatných Stiborových výstav (v poslední době Vilnius, Kaunas, Riga, Tallin a další sovětská města, nyní italské Reggio Emilia), jeho členstvím v Eurotriu Gareis – Hengl – Stibor, účastí v mnoha porotách významných salónů a četnými publikacemi.                                                          -il

(Zpravodaj VSMO č. 15-16, 1981, str.34)

 

Činnost sekce fotografické v roce 1980

 

Sekce fotografická (předseda ing. Zdeněk Ondráček) v r. 1980 uspořádala tyto výstavy: v lednu autorskou výstavu členů sekce (jubizpravodaj-vsmo-1981.jpglantů) T. Dobyška, J. Kozáka, J. Mattaucha, L. Schwarze, G. Zamarovského v Krajskem vlastivědném muzeu v Olomouci a v srpnu v Jeseníku; výstavu fotografii J. Kozáka z let 1975-1980 v únoru v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci, v dubnu a květnu v Příboře; výstavu horských fotografií Josefa Kývaly v únoru v Ostravě, v březnu ve sportovní hale v Olomouci, členskou výstavu v 2. pol. prosince 1980 v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci, v únoru 1981 v Uničově, výstavu fotografií Ivo Přečka v prosinci v Divadle hudby v Olomouci. Členové sekce se zúčastnili svými pracemi výstavy na festivalu ZUČ Ostrava – Olomouc, výstavy „Proměny Hané", putovní výstavy OKS, stálé výstavky v prodejně Foto-kino v Olomouci. Fotografická sekce se zúčastnila dvou soutěží: 10. ročníku Mapového okruhu Turnov a 2. ročníku okružní soutěže diapozitivu. Sekce uspořádala na svých setkáních cyklus přednesech o chemických procesech ve fotografii (přednášel J. Peroutka), průběžně zařazovala promítání barevných diapozitivů, přehledy technických novinek a informace o výstavách a soutěžích.

(Zpravodaj VSMO č. 15-16, 1981, str.6)

 

 

6. výstava amatérské fotografie ČSR, Olomouc, prosinec 1980 - leden 1981

 

6.amfo-1980coversk.jpg6.amfo-1980pordet.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceněné a vystavené fotografie členů fotosekce VSMO:

J. Kývala - Cyklus o staré paní, Pod vrcholem Ušby ( I. cena), Ráno v Malé studené dolině, Vrcholy Pamiru

J. Štreit - Televize, součást našeho života, Radost, Seriál Schůze

V. Sapara - Pasekář, R. Kytka - Krajina III, I. Přeček - Všednosti - VII (Prach)

J. Vávra - Sromy - Jasan, Hruška, Jilmy, Alej, Dům u cesty

J. Peroutka - Letní divadlo

 

Činnost sekce fotografické v roce 1981

 

Sekce fotografická (předseda ing. Zdeněk Ondráček).

Členská základna sekce byla r. 1981 oslabena dlouhodobou absenci některých aktivních členů a zvláště úmrtím jednoho ze zakladatelů a dlouholetého uměleckého vedoucího sekce Jaroslava Vávry. Přesto uskutečnila několik úspěšných akcí. Počátkem roku uspzpravodaj-vsmo-1982.jpgořádala členskou výstavu fotografií v budově Krajského vlastivědného muzea v Olomouci. V březnu 1981 se někteří členové sekce zúčastnili mezinárodní výstavy fotografické techniky a pak na besedách sekce seznamovali ostatní členy s jejími novinkami. V květnu byl ukončen již 11. ročník meziklubové soutěže fotografií Mapový okruh. V počtu 13 soutěžních klubů se fotografická sekce umístila na druhém místě. V současné době se sekce účastní již 12. ročníku. Tato činnost tvoří jednu z hlavních součástí programu schůzek, jež se konají pravidelně každý druhý týden. V průběhu roku byl uspořádán v rámci pravidelných schůzek cyklus přednášek „Fotografická chemie"; přednášel Jan Peroutka. Atraktivní a úspěšnou akcí byla exkurze do laboratoří optiky a jemné mechaniky Palackého univerzity. Účastníci se seznámili se zařízením na kontrolu optiky, s využitím laserových přístrojů v holografii a s využitím holografie pro potřeby průmyslu. Fotografická sekce vyhlásila pro své cleny dvě tematické fotografické soutěže: soutěž „Historická Olomouc a Flora 1981", jejímž cílem bylo získaní snímků pro různé publikační účely, a soutěž o nejlepší ztvárnění tematického úkolu „Ruce", jejichž snímků bude využito k ilustraci stejnojmenné sbírky básní, kterou chtějí společně vydat sekce dějin umění a sekce fotografická. Výsledky obou soutěží bude možno zhlédnout na členské výstavě v r. 1982.

(Zpravodaj  VSMO č. 17-18, 1982, str.16)

 

 

7. výstava amatérské fotografie ČSR, Olomouc, říjen - prosinec 1982

 

7.amfo-1982-cover.jpg7.amfo-1982-titl.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE ČSR představuje výběr nejlepších prací z národní soutěže. Tento ročník byl opět organizován na třech stupních - okresní, krajská kola a ústřední kolo. Celkově bylo porotě předloženo 1567 snímků od 477 autorů a 19 kolektivů.

V. Sapara - Cykly "2000", Zrození kamene ( II. cena - autoři na 25let), J. Kývala - Horský motiv I, L. Pecha - Odešel mistr I-III

v-sapara-zrozeni-kamene.jpg

 

 

Foto: V. Sapara - Zrození kamene

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Vávra - výstava fotgrafií, Divadlo hudby, Olomouc 1982

Jaroslav Vávra - poutník věčné touhy
(k jeho životu a dílu uzavřenému 25. srpna 1981)

Josef Sudek miloval umění a jeho fotografie jsou plny něžných, jemných, uklidňujicích a zhloubky vyvěrajicích hudebních tónů. Jaroslav Vávra také miloval umění, zejména opticky podmaňujíci díla mistrů moderního malířství a jeho fotografická tvorba vyzařuje obdiv k fenoménu BARVA ......       (Z úvodu ke katalogu výstavy, napsal: Dr. Miloslav Stibor)

 

vavra-kat-vyst-1982.jpgvavra-kat-vyst-1982-foto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Československá premiéra umělecké fotografie, M. Stibor, 1982

 

Ve dnech 30. 9.— 13. 10. 1982 vystavoval v galerii Dílo ČFVU v Olomouci své práce umělec-fotograf olomoucký dr. Miloslav Stibor, Člen Svazu českých výtvarných umělců a Svazu Čs. fotografů, nositel mezinárodního titulu EFIAP a zlatého odznaku SČF, jeden z mála Československých umělců-fotografů, jehož práce prošly nejvýznamnějšími výstavními síněmi domácími i světovými a jehož jméno je obsaženo ve všech lexikonech moderní světové fotografie. Výstava obsáhla soubor čtyřiceti uměleckých fotografií inspirovaných osudy dívek a žen z antické mytologie řecké. Byla to vlastně Československá premiéra – první samostatná prodejní výstava umělecké fotografie v Československu. Ladislav Rusek, odb. asistent UP, který výstavu zahajoval, s uspokojením konstatoval, že konečně uzrála zdánlivě samozřejmá myšlenka, že také umělecká fotografie, určená k výzdobě interiéru, má právo rozšíření mezi zájemce o tento druh výtvarného umění a že také oni mají mít možnost vidět a vybrat si fotografický obraz, upravený do konečné podoby, a to nejlépe samým autorem. Spor o to, zda umělecká fotografie patří mezi ostatní druhy výtvarného umění, byl již dávno rozhodnut kladně, ale právě Stiborovy fotografické obrazy pro to mluví zvláště přesvědčivě, neboť jejich autor je nejen fotograf, dokonale ovládající techniku a technologii fotografování, nýbrž také kvalifikovaný a zkušený výtvarník, jehož „tvůrčí specifikum je v postupech i cílech totožné s postupy a cíli výtvarného umění". „Po období statických, pevných objemů, jaksi vážných a až monumentálních ve své nehybnosti a strmé světelné škále, jeho aktů, vyabstrahovaných kontrastem světla a hlubokého stínu až ke kaligrafickému opisu tvaru," řekl dále L. Rusek, „kreslí nyní M. Stibor svým objektivem, který se pomalu stává magickým třetím okem jeho osobnosti, lehké, vzdušné, téměř snové vize, kde krásný lidský pohyb je prodloužen a dotvořen vlající draperií. A těmito dvěma prvky, vkomponovanými do náznaku krajiny, dokáže navodit impresivní představy antických mýtů nebo snad pouze — ale o to sugestivněji — jenom té prchavé vůně, kterou k nám — díky jeho fotografickým obrazům — zavane z těch dob od egejských břehů".

Mimořádně úspěšná olomoucká výstava má r. 1983 reprízu v Plzni a v Karlových Varech, kdy M. Stibor současně vystavuje v galerii Diaframma v Miláně a ve francouzském Bordeaux.                                                                                      -il

 (Zpravodaj  VSMO č. 17-18, 1982, str.24)

 

Činnost sekce fotografické v roce 1982

 

Sekce fotografická (předseda Ing. Zdeněk Ondráček).

Na konci roku 1982 měla 78 členů. Aktivita členů v průběhu roku kolísala, a tak průměrná účast na členských schůzích se pohybovala zpravodaj-vsmo-1983-84.jpgkolem 15 členů. Schůzky se konaly pravidelně každých 14 dní v KVMO. Jejich naplní byly průběžné informace o technických problémech a novinkách ve fotografickém oboru, o výstavách a soutěžích i mimo rámec okresu, promítání barevných diapozitivů členů sekce a konečně hodnocení fotografií každoroční fotografické soutěže mapového okruhu. V této soutěži se ze 13 fotografických klubů sekce umístila na 6. místě. V zimních měsících se na schůzkách téměř pravidelně také promítaly barevné diapozitivy členů sekce. Významným úspěchem práce byla členská výstava fotografií v malém sále KVMO, na níž se 17 členů představilo 120 fotografiemi. Kromě toho se 15 členů zúčastnilo okresní soutěže a výstavy fotografií, která se koná každý druhý rok jako součást národní soutěže amatérské fotografie. Řada členů se zúčastnila soutěží a výstav také mimo okres, např. výstavy Senior-foto v Jeseníku, Poezie ve fotografii v Písku, Štít V. Heckela v Liberci aj. V prodejně Foto-kino v Olomouci má fotografická sekce stálou výstavní minigalerii — tři tabla, na nichž jednotliví členové vystavují své práce. Sekce odebírá dva odborné časopisy, a to českou revui Čs. fotografie a slovenský časopis Výtvarnictvo, fotografia, film, jež jsou k dispozici členům; novinky a zajímavosti jsou pak podnětem k diskusím.

(Zpravodaj  VSMO č. 19-20, 1983-1984, str.10-11)

 

 

FOTOFORUM '83, Ružomberok, ČSSR, 1983

Medzinárodní salón umělecké fotografie FOTOFORUM

foto-forum-1983-ruzk-cover.jpg

 

 

 

 

 

foto-forum-1983-ruzk-titl.jpg

 

 

 

Vystavená fotografie: Kratochvil Radomír - Jednoduché zátiší

kratochvil-r.---jednoduche-zatisi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost sekce fotografické v roce 1983

 

Sekce fotografická (předseda Ing. Zdeněk Ondráček) měla 78 členů. Scházela se pravidelně (s výjimkou prázdninových měsíců) každý druhý týden. Naplní schůzek byly besedy nad fotografiemi vyrobenými členy sekce, novinky fotografické techniky, výměna zkušeností, informace o výstavách a soutěžích a v zimních měsících promítáni barevných diapozitivů členů sekce. Stálým předmětem zpravodaj-vsmo-1985.jpgschůzek je účast sekce v mapovém okruhu fotografií, jehož 13. ročník skončil v červnu. Fotografická sekce VSMO se ze 12 hodnocených klubů umístila na 3. místě. Závěrečného hodnocení v Otrokovicích se zúčastnili dva členové sekce. Počátkem roku 1983 fotografická sekce uspořádala výstavu šedesáti snímků v Jednotném klubu pracujících v Otrokovicích. — Na výstavních tabulích v prodejně Foto-kino v Olomouci vystavovali jednotliví členové sekce své práce; po nastoupeni nového vedoucího prodejny tato možnost skončila. — Dne 15. 4. se čtyři členové sekce zúčastnili „Setkání autorů a klubů Severomoravského kraje" v Příboře. Na této tradiční akci, jíž se účastní někteří významní fotografové výtvarníci (tentokráte to byli Fassati, Surový, Bílek, Borovička), fotografické kluby se vzájemně představují výstavami fotografii „na šnůře". — Ve dnech 7.- 9. 10. se dva členové sekce (R. Kratochvil a J. Flusek) zúčastnili semináře, který byl uspořádán v souvislosti s mezinárodní výstavou Fotofórum Ružomberok. Zkušenosti, které získali v semináři, předali členům sekce na členské schůzi a nadále je uplatňují i při hodnocení a rozborech snímků. Kratochvil se této výstavy zúčastnil jako jediný autor z Olomouce. — U příležitosti soutěže audiovizuálních programů Diafon v Opavě dne 15. 10. se uskutečnil celostátní seminář; zúčastnil se ho předseda sekce Ing. Z. Ondráček a informoval o poznatcích z něho a současné úrovni diafonu na členské schůzi. — Jednotliví členové sekce se průběžně účastní soutěží a vystav i mimo rámec okresu.

(Zpravodaj  VSMO č. 21-22, 1985, str.13)

 

 

Výstava členů fotografické sekce VSMO, Olomouc, leden 1984

K výstavě KVMO     

FOTOGRAFIE, které nechtějí být jen dokumentem

Ve čtvrtek 19. ledna byla v KVMO zahájena výstava fotografií členů fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní pří příležitosti 15. výročí jejího založení. Výstava se setkala již při zahájení se zaslouženým zájmem olomoucké veřejnosti.

Není sporu o tom, že výstava fotografií má několik předností, které ji činí pro diváka přitažlivou. Především nelze přehlédnout skutečnost, že každý vystavený snímek má zřejmou uměleckou hodnotu í technickou dokonalost, dále že četnost autorských individualit zajištuje nejen tematickou pestrost, ale i rozdílný přístup k zachycovaným realitám spojený nejednou i s netradičním technickým zpracováním. Evidentní je i péče o instalační preciznost u všech panelů i jednotlivých exponátů a snaha po maximálním využití výstavního prostoru i jeho proměnu v esteticky působící element.

vyst-fotovsmo-leden-1984-novinyred.png

Výstava členů fotografické sekce je expozici kolektivní. Jejím smyslem však není retrospektivní analýza dosavadní činnosti sekce, ale postižení úrovně, jíž se fotografové VSM mohou představit veřejnosti.

Zmínit se o všech vystavovatelích přesahuje možností běžné recenze, i když by bylo možno o každém z bezmála dvaceti autorů říci mnoho zajímavého. Pokusme se tedy alespoň o několik poznámek v letmém výběru. Využíváním světelných efektů jsou působivé snímky Bohumíra Sedláčka, Ladislav Pecha propůjčuje svým vidpalmy-na-okraji-marsi-v-iraku.jpgěním světa zraku hmat a náznaku napětí, MUDr. D. Krajčí, CSc., zas dává svým snímkům exotičnost a vědomí souvislostí v proměnností světa, Ivo Mühlparzer úspěšně řeší otázky fotografickým zátiší, Leo Schwarz zdůrazňuje grafickou patinu, kterou své snímky obdařuje, Ervín Walter poukazuje na sociální podtext každého lidského konání, Gustav Zawadovský poukazuje na očistnou čaromoc vodních toků ...  A přitom ještě může i nejpozornějšímu diváku uniknout hodnota snímků ing. Zdeňka Ondráčka, ing. Vítězslava Růžičky, Jaroslava Kozáka, Jiřího Genetika a dalších autorů. Je skutečně na co se dívat.

Výstava fotografií v KVMO je pěkným zážitkem. Potěší i jako doklad, že kolem nás žijí lidé s pozorným vztahem ke všemu, čím naše společnost žije, lidé, kterým je fotografování cestou k plnějšímu a bohatšímu životu. Proto i jejich snímky nemohou a nechtějí být jen obyčejným dokumentem.             -rř-                    Stráž lidu, 1984

iracan-pod-palmou-ed.jpgna-brehu-eufratu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

8. výstava amatérské fotografie ČSR, Olomouc, září - říjen 1984

 

amfo-8.-olomouc-1984-obalfot.jpgamfo-8.-olomouc-1984-titul.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

amfo-8.-olomouc-1984-skupiny-det.jpg

 

 

 

 

 

Fotostředisko OKS Olomouc: III. cena v kategorii Kolektivy - Fotokluby, J. Hajn, R. Kratochvil, L. Schwarz

 

 

Mimořádný úspěch kurzů fotografování, 1984

 

Fotografický přistroj se již dnes stal nezbytnou součásfotoap-ikona.giftí inventáře každé rodiny stejně jako rozhlasový nebo televizní přijímač. Rozvoj techniky v posledních letech umožnil sice výrobu přístrojů s minimálními nároky na obsluhu, ale přesto pro jejich dokonalé využití pouze „návod k obsluze“ nestačí. Protože ani na základních školách se fotografovaní nevyučuje, jsou uživatelé fotografických přístrojů nuceni svěřovat své práce k laboratornímu zpracováni do provozoven Služeb veřejnosti. Je pochopitelné, že za tohoto stavu ani snahy kulturních pracovníků po zvýšení výtvarné úrovně fotografů amatérů nemohou mít žádoucí výsledek. Členové fotografické sekce VSMO se zamysleli nad touto situací a rozhodli se uspořádat pro širší olomouckou veřejnost kurz základů fotografování. Vzhledem k tomu, že v posledních letech žádný podobný kurz pořádán nebyl, přihlásilo se nečekané množství — 180 zájemců. Účastníky bylo proto nutno rozdělit do tří skupin. Tak místo jediného proběhly v průběhu prvního čtvrtletí roku 1984 s časovým odstupem kurzy tři. Lektory kurzů byli zkušení členové fotografické sekce MUDr. D. Krajčí, J. Kývala, RNDr. V. Sapara, Ing. V. Růžička a Ing. Z. Ondráček. Program byl sestaven tak, aby účastníci v průběhu deseti lekcí získali přehled o celé problematice fotografování. Akce se vydařila; svědčí o tom spokojenost účastníků s jejím průběhem i jejími výsledky a také přání, jež na závěr projevili — prohloubit dosažené znalosti v kursu pro pokročilé. Členové fotografické sekce by proto chtěli na základě zkušeností a ohlasu tohoto kursu uspořádat v příštím roce kromě dalšího kurzu pro začátečníky i kurz pro pokročilé. Podle pravidla, že kvalita se rodí z kvantity, chtějí tak rozšiřovat fotografické zázemí a tím vytvářet předpoklady k vyšší popularitě olomoucké fotografie a k většímu zastoupeni olomouckých fotografů na výstavách celostátních i zahraničních.

Ing. Zdeněk Ondráček   

(Zpravodaj  VSMO č. 21-22, 1985, str.3-4)

 

Silvestrovské posezení fotografů VSMO, 1984

 

silestr-posezeni-f-vsmo-12-1984.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Na snímku:  Ing. V. Růžička, Dr. M. Stibor, Dr. D. Krajčí

 

Činnost sekce fotografické v roce 1984

 

Sekce fotografická (ve vedení nedošlo k osobním změnám). V r. 1984 měla 93 členy. V měsících lednu a únoru uspořádala zpravodaj-vsmo-1985.jpgvýstavu práci svých členů (138 fotografií) ve výstavní síni KVMO. Během pěti týdnů ji zhlédlo více než 2000 návštěvníků. V únoru – květnu uspořádala v 10 lekcích základní kurs fotografie. Kurs měl mimořádný úspěch: zúčastnilo se ho 180 osob. Podrobněji o něm na jiném místě tohoto Zpravodaje. Sekce se zúčastnila 14. ročníku soutěže mapového okruhu fotografií, jehož 14. ročník se skončil v červnu; z 12 fotografických klubů se umístila na 3. místě. Členové sekce se zúčastnili setkáni autorů a klubů Severomoravského kraje, které se konalo v dubnu v Příboře (seminář a přehlídka fotografií). Sekce se zúčastnila kolektivní národní výstavy fotografií v Litovli a Olomouci, dále výstavy Zlatý svícen Kamenického Šenova. Členové se také podíleli svými pracemi na četných výstavách individuálně. Samostatně vystavili své práce L. Schwarz, dr. V. Sapara a L. Pecha. Tři členové se zúčastnili mezinárodní výstavy a celostátního semináře Interfotoklub ve Vsetíně. Mimo to členové sekce navštívili v průběhu roku četné výstavy, zúčastnili se oborových seminářů (spolu s OKS), působili jako lektoři v okresní škole výtvarné fotografie OKS a jako porotci v různých soutěžích. Sekce opět získala moznost pořádat výstavky prací svých členů v prodejně FOTO—KINO v Olomouci, Riegrova ul. V programu schůzek, jež se konaly jednou za čtrnáct dní, byla výměna zkušeností, novinky fotografické techniky, informace o výstavách a soutěžích, hodnocení předložených prací členů, promítání diapozitivů apod.

(Zpravodaj  VSMO č. 21-22, 1985, str.18-19)

 

Výstava členů fotografické sekce VSMO, Příbor, 1985

 

Výstavní síň v Příboře

Pořadatel:  Fotoklub DK ROH v Příboře

25.3. - 13.4.1985

 

Kurzy fotografování - VSMO, Olomouc, 1985

 

zpravodaj-vsmo1985.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj VSMO, 1985

 

 

 

 

Výstava členů fotografické sekce VSMO, Jeseník, 1985

 

Vestibul kina v Jeseníku

8. - 28. 5. 1985

Pořadatel: Jesenický fotoklub (výbor SČF v Jeseníku)

 

AMFO'85 - Okresní a krajská soutěž amatérské fotografie, 1985

Jedenáctý ročník AMFO pořádali: Krajská rada zájmové umělecké činnosti, Krajské kultrurní středisko v Ostravě, Okresní kulturní středisko v Novém Jičíně a Jednotné kuturní středisko v Klimkovicích.

epson184.jpg

Z Fotosekce VSMO se okresního a krajského kola zúčastnil D. Krajčí - cyklem snímků "Život na vodě" (10 č.b. fotografií 30x40). Soubor fotografií oceněn 3. cenou. Fotografie z tohoto cyklu - "Polední siesta" postoupila do krajského kola v Ostravě a byla v říjnu 1985 vystavena na Krajské výstavě AMFO 85 v Klímkovicích.

Katalog zde: pdf-down-icon1_katalog.png

 

 

 

Úvodní slovo z katalogu AMFO 85 :

AMFO pojedenácté

Ta čtyři písmena zkratky AMFO znamenají už po čtvrt století celostátní bienální soutěžní přehlídku, která má ve výstavním systému československé amatérské fotografie zvláštní postavení. O vavřín vítězství — řečeno s trochou nadsázky — se tu neucházejí jednotlivci, ba ani kluby, ale všech deset našich krajů a obě hlavní města, které se představují početně shodnými soubory snímků většího kolektivu autorů jako reprezentantů jednotlivých správních celků.

Tímto nezvyklým zaměřením získala soutěž jakoby další, specifickou dimenzi. Stala se opakovaně nastavovaným zrcadlem odrážejícím tvůrčí úspěchy jednotlivých fotografů stejně jako postupné proměny vývojových cest jejich usilování, ale zároveň také srovnatelným měřítkem organizační a výchovné práce krajských a okresních metodiků, lektorů atd. Navíc — což ovšem nebyl záměr, ale co vyplynulo jako důsledek změněného státoprávního uspořádání — je AMFO dnes vlastně jedinou pravidelnou příležitostí výstavní konfrontace české a slovenské amatérské fotografie.

K zvláštnostem této přehlídky patří i to, že umožňuje srovnávání a zvažování pracovních výsledků nejen svým celostátním finále (po léta bývalo v Martině, letošní, jedenácté, uspořádal Trenčín), ale i v měřítku jednotlivých krajů. Současná krajská výstava AMFO "85 představuje 120 snímků 60 severomoravských autorů, z nichž 13 pětadvaceti označenými obrazy reprezentovalo kraj v Trenčíně.

Třebaže čtyřmi sty jedenačtyřiceti obeslanými fotografiemi byly na vzniku krajské výstavy zastoupeny všechny okresy, početní rozdíly sotva svědčí o tom, že přípravě okresních kolekcí byla všude věnována náležitá pozornost (jestliže příčiny tohoto malého zájmu nebyly dokonce hlubší a trvalejšího rázu). Pravda, jednotlivé údaje nemusí podávat zcela věrný obraz, protože kvalita předběžného výběru v okresech byla asi různá. Ale když okres Přerov obešle krajské kolo 17 fotografiemi od tří autorů a okres Olomouc rovněž od tří autorů pošle dokonce jen 15 snímků, pak to rozhodně nesvědčí o dobré a systematické organizační a výchovné práci.

Návštěvník tento nepotěšitelný rys naštěstí nepostihne, s tím se budou muset vyrovnat jiní. Jeho tu čeká dostatek obrazů, v jejichž inspirativní a vzrušující společnosti bude moct strávit příjemné chvíle plné nečekaných objevů a hlubokých zážitků. Ať se tedy na této výstavě cítí co nejlépe.    JIŘÍ MACKŮ

 

Silvestrovské setkání fotografů VSMO, 1985

 

pozvanka-silvestr-1985.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost sekce fotografické v roce 1985

 

Napsal předseda ing. Zdeněk Ondráček

Členové sekce se scházeli pravidelně každých čtrnáct dni. Na programu těchto schůzek bylo hodntitul-str-zpravodaje-1986-87jpg_page1.jpgocení fotografií vlastních členu, hodnocení klubových kolekci soutěže Mapový okruh, jejíž 15. ročník skončil v minulem roce. Kolekce fotografické sekce se umístila z 12 klubů na 4. místě. — V zimních měsících se také promítají a hodnotí barevné diapozitivy členů sekce. Fotografická sekce VSMO jako největší klub v olomouckém okrese úzce spolupracuje s Okresním kulturním střediskem v Olomouci při přípravě a zajišťováni přednášek a seminářů pro fotografickou veřejnost okresu Olomouc. — V r. 1985 uspořádala sekce tři klubové výstavky, a to v Jeseníku, Příboře a Prostějově; na každé z nich bylo vystaveno asi 35 snímků. — V březnu r. 1985 se někteří členové sekce zúčastnili mezinárodní výstavy fotografické techniky Interkamera v Praze a potom na členských schůzkách informovali o novinkách a vývoji fotografické techniky. Řada členů se zúčastnila samostatně různých výstav, např. AMFO, Seniorfoto, Lesy musí žít aj. — V Litovli ve Spojeném závodním klubu měl samostatnou výstavu svých prací J. Kývala. Na žádost sekce genealogické a heraldické zhotovil J. Kývala dokumentární fotografie olomouckých erbů. — Počátkem roku sekce vyhlásila a v závěru roku vyhodnotila interní soutěž zaměřenou na získáni fotografií s olomouckými motivy. Bylo do ní přihlášeno 87 fotografii. Vyhodnoceno bylo 17 snímků od 9 autorů. Vyhodnocené snímky jsou majetkem VSMO a budou sloužit k jejím propagačním a publikačním účelům. — Aby se zachovaly nejlepší snímky členů fotografické sekce, bylo zhotoveno dvacet kusu almanachu, v němž je zastoupeno 15 autorů po jednom snímku. — V dubnu 1985 se zúčastnili zástupci sekce „Setkání autorů a klubů Severomoravského kraje" v Příboře, kde účastníci osobně prezentovali výsledky své práce výstavkami „na šňůře" a besedami s autory. — V listopadu 1985 byl ve Štěpánově zahájen kurs fotografie, v jehož programu je deset přednášek, které absolvují členové fotografické sekce (dr. D. Krajčí, ing. V. Růžička, ing. Z. Ondráček, ing. J. Jemelka). — Velký zájem byl o společnou vycházku na „Poděbrady", spojenou s fotografováním, a o zájezd na hrad Hukvaldy a do Klimkovic na výstavu fotografií. — V závěru roku uspořádala sekce silvestrovskou besedu spojenou s hodnocením činnosti a výměnou novoročenek.

Ze zpravodaje VSMO č. 23-24/1986-87, str. 12-13

 

 

Výstava členů fotografické sekce VSMO, Prostějov, 1986

 

Divadlo v Prostějově

1.12. 1985 - 15.1.1986

 

Almanach Fotografické sekce VSM v Olomouci, 1978 - 1985

Sbírkou patnácti originálních fotografií se členové fotosekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci ohlížejí na posledních osm let společné práce na poli amatérské fotografie. Mnohé z těchto snímků reprezentovaly fotosekci na četných výstavách instalovaných v Olomouci i jiných městech, a nebo byly zařazeny do ročníků Turnovského mapového okruhu. Výběr fotografií byl orientován na motivy a techniky, které nejlépe charakterizují tvorbu jednotlivých autorů v uvedeném období, bez ohledu na obsahovou či formální jednotu vydané sbírky.

Fotografie: Vladimír Bárta, Antonín Dočkal, Bohumil Klimeš, Dimitrolos Krajčí, Radomír Kratochvil, Ivo Mühlparzer, Zdeněk Ondráček, Jan Peroutka, Lidmila Popová, Ladislav Pop, Vitězslav Růžička, Bohumír Sedláček, Ivo Schwarz, Jan Vrablík, Gustav Zawadovský.

Vydáno v počtu dvaceti výtisků pro vnitřní distribuci mezi členy fotosekce a archivní účely KVM v Olomouci. Únor 1986.

almanach-1986-cover.jpgalmanach-1986.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava fotografií členů Fotografické sekce VSMO, Olomouc, leden 1986

 

vystava-fotovsmo-leden-1986.jpgZahájení výstavy: 16.ledna 1986 v 17 hodin

Kabinet grafiky, Náměstí RA 7,

Úvodní slovo: Dr. Miloslav Stibor

 

Článek: Stráž lidu, 25.1.1986

Výstava mimo plán

Každému se občas stane, že se jeho záměry někdy zhatí. Po počáteční bezradností však mnohdy přijde na to, jak lze i nezdar proměnit v dobrý počin. Právě něco takového u přihodilo v Kabinetu grafiky. Z původně plánované výstavy sešlo, Kabinet grafiky však neosiřel.vystava-kab-graf-leden20-1986.jpg

Díky operativnosti pracovníků Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci a výstavní pohotovosti „členů fotografické sekce Vlastivědné společností muzejní byly prostory Kabinetu grafiky na nám. Rudé armády zaplněny několika desítkami technicky dokonalých a výtvarně působivých fotografií, jimž nelze upřít ani tematickou pestrost, ani tvůrčí osobitost.

Nebude nadsázkou tvrzení, že Fotografická sekce Vlastivědné společnosti muzejní je nejvýraznějším amatérským seskupením nadšenců, jimž objektiv učaroval natolik, že se s jeho pomocí na vysoké úrovní zájmově realizují. Výstavy fotografické sekce vždycky byly diváckým zážitkem. Víc než šedesát přítomných na vernisáži i následná návštěvnost naznačují, že o kvalitě výstavy se v kulturní veřejnosti ví.

Výstava je řazena autorsky, tak že vyniká osobitý tvůrčí charakter jednotlivých vystavujících fotografů. Pro zdůraznění teto nesporné kvality jsou navíc v sousedství instalovány fotografie tematicky blízké. Tvůrčí akord a tematický souzvuk nejjasněji zazní při pohledu na olomoucké motivy Romana Hladila, Jana Hajna, Leo Schwarze, Jiřího Mattaucha vystava-kab-graf-leden20-1986--foto.jpgnebo při srovnání aktů Ladislava Pecha a Ladislava Popa. Bez povšimnutí nelze přejít ani olomoucké veduty Lubomíra Lachmana a detailní snímky dómského průčelí od Leo Schwarze.

Nejvděčnějším námětem olomouckých fotografů je nepochybně příroda a její proměny. Lyrické snímky orosených rostlin pořízené Ing. Zdeňkem Ondráčkem, klasicky pojaté scenérie lesa a parku Vladimíra Bárty i experimentálně zpracované Zebry Jana Peroutky, to vše zaujme diváka na první pohled. Někteří autoři opouštějí oblast reálií a směřují k výpovědi pocitové. Platí to zejména o snímcích lvo Přečka, barevných zákoutích Jindřicha Fluska i zátiších Radomíra Kratochvila. Světem pro sebe jsou oázy všednosti na snímcích Ladislava Pechy.

Na výstavě nejsou však jen snímky domácí provenience. Olomoučtí fotografové se toulají i po světě. Dokládají to fotografie MUDr. Dimitrolose Krajčího, Josefa Kývaly a Ing. Vítězslava Růžičky. Atraktivní jsou letecké snímky Ing. Vítězslava Bednaříka, nemocniční svět zobrazuje Milan Kršek, psychologickým zázemím se vyznačují portréty Jana Šimečka a Jiřího Ječmínka. Ke zdaru výstavy přispěly i snímky dosud nejmenovaných vystavovatelů, a to Ludmily Popové (Z olomouckého náměstí), Jaroslava Kozáka staršího (přírodní motivy), Ervína Waltera (Jezdci a Bryčka) i Tomáše Jemelky.       (řř)

vernisaz-vystavy-f-vsmo-leden-1986-foto2.jpg

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Foto: Schwarz L.

 

9. výstava amatérské fotografie ČSR, Olomouc, září - říjen 1986

 

amfo-9.ol.1986.jpgamfo-9.ol.1986a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní kolo Národní soutěže amatérské fotografie 1986 organizovalo OKS v Olomouci, p. Šlezarová. Není znám celkový počet účastníků z Fotosekce VSMO, zúčastnil se také Krajčí D. souborem č.b. fotografií (3) a souborem barevných forotgrafií (6). V okresním kole získal 2. cenu v kategorii Dokument snimky "Kontrasty stáří I." a "Měděné talíře I" a čestné uznání za barevné snímky "Ráno v Hukvaldech II", "Ráno v Hukvaldech V" a "Zimní krajina". Fotografie byly vystaveny na Okresní výstavě ve foyeru Teoretických ústavů LF UP v Olomouci ve dnech 28.2. - 9.3. 1986.

 

Účast členů fotosekce VSMO na výstavě INTERFOTOKLUB  Vsetín, prosinec 1986

 

Foto: J. Hajn, Z. Ondráček      Na snímcích: Z. Ondráček, D. Krajčí, M. Kršek a J. Hajn

interfotoklub-vsetin-1986.jpginterfotoklub-vsetin-1986-ondr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o připravované výstavě členů fotosekce VSMO, leden 1986

 

cl.-vystava-foto-1986---info.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Na vernisáži výstavy fotografoval Schwarz L.

vernisaz-vystavy-f-vsmo-leden-1986-foto4.jpg

 

 

 

 

 

vernisaz-vystavy-f-vsmo-leden-1986-foto3.jpg

 

 

 

 

 

vernisaz-vystavy-f-vsmo-leden-1986-foto2.jpg

 

 

 

 

 

vernisaz-vystavy-f-vsmo-leden-1986-foto1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost sekce fotografické v roce 1986

 

Napsal předseda ing. Zdeněk Ondráček

Sekce fotografická (v jejím vedení nedošlo k osobním změnám). Členové sekce se scházeli pravidelně každých čtrnáct dntitul-str-zpravodaje-1986-87jpg_page1.jpgí. Programem těchto schůzek bylo hodnocení fotografií členů sekce, hodnocení fotografií meziklubové soutěže Mapový okruh, jíž se fotografická sekce účastní již šestnáctý rok. Z hlavních akcí sekce v r. 1986 je třeba uvést členskou výstavu fotografií, která byla uspořádána v měsících lednu – březnu v Kabinetu grafiky. Úvodní slovo na vernisáži proslovil dr. Miloslav Stibor. — Na počátku roku se konal ve Štěpánově kurs fotografování pro veřejnost, na němž přednášeli členové sekce. — V letních měsících uspořádala sekce tři vycházky do Olomouce a okolí, spojené s fotografováním. — Čtyři členové se zúčastnili dne 19. 4. 1986 tradičního setkání fotografů Severomoravského kraje v Příboře. — Členové sekce zajišťovali fotografickou dokumentaci manifestačního běhu Olomouci s Emilem Zátopkem a vytrvalostního dálkového běhu Bělkovickým údolím. — Dva členové sekce se zúčastnili krajského semináře ve Velkých Karlovicích. — Výstavy ze sbírek Moravské galerie v Kroměříži se zúčastnilo dvanáct členů. — Čtyři členové se zúčastnili celostátního semináře ve Vsetíně u příležitosti mezinárodní výstavy fotografii Interfotoklub. — Členové sekce se zúčastnili Národní přehlídky fotografie v Olomouci a provedli fotodokumentaci. — V rámci spolupráce s Domem armády v Olomouci členové sekce vedli u příležitosti armádní soutěže fotografický seminář. — Ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem podnikli společný zájezd do Prahy na výstavy fotografií autorů Sudka, Funkeho, Židlického a Župníka. — Sekce uspořádala besedu s olomouckým výtvarníkem Otakarem Lenhartem. — Členové sekce navštívili fotografické výstavy v Olomouci a okolí, zejména výstavu v Divadle hudby (Tomík, Sudek, Grygar, Klimpl), v Galerii V podloubí (Vybíralovi) aj.

Ze zpravodaje VSMO č. 23-24/1986-87, str. 19

 

 

Výstava fotografií členů fotografické sekce VSMO, Šumperk, leden 1987

 

plakat-fotovsmo1987red.jpg

 

Pořádalo Okresní kulturní středisko v Šumperku, Klenutý sál, 8.- 31.ledna 1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimitrolos Krajčí - VZPOMÍNKY NA BÍLÉ NOCI. Autorská výstava člena fotosekce VSMO, 1987

 

bile-noci-obr-1987-cb-sqoo.jpgbile-noci-text-1987-sqoo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavu organizovali: PKO v Olomouci, Lékařská fakulta UP v Olomouci, Fotoskupina při ROH na LF a FNsP v Olomouci. Vestibul Teoretických ústavů LF UP, 2. - 30. listopadu 1987. Vystaveno celkem 80 barevných fotografií formátu 30x40 cm z cyklů: "Vzpomínky na bílé noci", "Leningrad", Ermitáž", "Petrodvorec", "Repino" a "Chrámy umění". Poetické texty k vystaveným fotografiím napsal RNDr. Stanislav Komenda.pdf-down-icon1.png

bile-noci-1987-clanek2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii M. Hořínka z vestibulu TU LF UP v Olomouci jsou zachyceni (zleva): Prof. V. Lichnovský, prof. M. Hejtmánek, doc. D. Krajčí, J. Hajn, V. Bořkovec a doc. J. Kunert.

Výstava měla reprízu v Příboře. Uspořádal ji Fotoklub SK ROH Tatra Příbor, R. Jarnot, výstavní síň na náměstí, 27.5. - 9.6. 1988. Vystaveno celkem 24 fotografií z cyklů: "Vzpomínky na bílé noci" a "Ermitáž" a 6 básní St. Komendy. Výstava zahájena 27.5.1988 v 18:00 hodin za přítomnosti autora a členů Fotoklubu SK ROH Tatra Příbor. Po zahájení byla beseda o "Barvě" s promítáním diapozitivů v DK ROH Tatra Příbor od 19:00 do 21:00 hodin. Informace o výstavě uveřejněna v Nové svobodě 17/6/1988.

bile-noci-1988-clanek.jpgbile-noci-1987-rostr-sloup.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní soutěž amatérské fotografie -  AMFO 1987

 

epson093.jpg

Porotou soutěže byli oceněni tito členové fotosekce VSMO:

Kategorie nad 25 let - výtvarná fotografie:

Pinkava M. - 1. cena, Schwarz L. - 2. cena, Pecha L. - 3. cena, Zawadowský G. - čestné uznání

Kategorie nad 25 let - dokumentární fotografie:

Krajčí D. - 1. cena, Walter E. a Kršek M.- 3. cena, Vráblík J. - čestné úznání

Do krajského kola postoupil také Peroutka J.

 

 

Dimitrolos Krajčí - FOTOGRAFIE Z ORIENTU. Autorská výstava člena fotosekce VSMO, 1987

Jesenický fotoklub - SČF, Předsálí městského kina, od 8. června do 2. července 1978. Vystaveno 68 fotografií 30 x 40 cm.

tisk-info1.jpgjesenik-erb.jpg

 

 

 

 

 

O výstavě byla uveřejněna tato informace v Kulturním zpravodaji Jeseníku (červen 1987)

info-v-kult-zprav1987-text-only.jpg

Jesenický fotoklub uvádí ...

od 8. června do  2. července 1987 v předsálí městského kina

FOTOGRAFIE  Z ORIENTU . . .

MUDr. DIMITROLOSE KRAJČÍHO, CSc. z Olomouce

MUDr. Dimitrolos Krajčí, CSc. (nar. 1944] pracuje jako odborný asistent na katedře histologie a embryologie, lékařské fakulty University Palackého v Olomouci, kde využívá fotografii jako výukové medium i objektivní dokumentační metodu vědecké práce. Zobrazované objekty svého profesionálního zájmu zachycuje pomocí světelných a elektronových mikroskopů.

Fotografování info-v-kult-zprav1987foto-only-1-.jpgsvěta kolem sebe se věnuje od svých studentských let. Objektivy fotoaparátů zaměřuje nejčastěji na krajinu, detaily přírodních motivů, architekturu a člověka v jeho prostředí. Během studijních a pracovních cest do zahraničí měl možnost uplatnit své zkušenosti při fotografování v Egyptě (1975), Iráku, Jordánsku, Sýrii, Turecku a Kuvajtu (1979~83), ale také ve Francii (1970), Polsku (1974, 1979), NDR (1974, 1986), Sovětském svazu (1978, 1985, 1986), Itálii (1979) a dalších zemích Evropy. Od roku 1963 fotografuje převážně na barevné negativní materiály z kterých si sám zhotovuje zvětšeniny. Z tohoto období jsou jeho snímky z večerního Lipska (1986) a rozsáhlý cyklus „Vzpomínky na bílé noci" (Leningrad 1986).

Soubor fotografií vystavených v Jeseníku předvádí výběr z autorových černobílých fotografií z orientálního prostředí Egypta a některých zemí blízkého východu. Hlavními motivy snímků jsou lidé v jejich pracovním prostředí mnohdy zajímavém také z hlediska historického. Výstava jistě zaujme každého diváka.

 

 

Výstava fotografií členů fotografické sekce VSMO, Olomouc, 1988

 

Pořádájí: Posádkový dům armády v Olomouci a Fotografická sekce VSMO při KVM v Olomouci.

Výstava instalována v malém sále PDA od 11.4. do 22.4.1988

foto-v-dome-armady-text-1988.jpg

Výstava, o níž by se mělo vědět

Fotografové v Domě armády

Fotografická sekce Vlastivědné společnosti muzejní ve svých řadách soustřeďuje většinu nejlepších amatérů-fotografů nejen z Olomouce, ale i z širokého okolí. 0 jejich kvalitě jsme se mohli již několikrát v minulých letech přesvědčit. Výstavních příležitostí není však tolik, jak by si olomoučtí fotografové zasloužili. Proto není divu, že s uspokojením přijali pozvání k uspořádání členské výstavy ve výstavním sále Domu armády, označeném jako Klubovna C. Dostatečně velký prostor i vhodné osvětlení splňují podmínky pro kvalitní prezentaci toho nejpozoruhodnějšího, co členové fotografické sekce vykonali.

Rozsah výstavy je přiměřený. Vystavují dvě desítky autorů, snímků shledáme na výstavě několik desítek. Překvapí především námětová pestrost. Od kuriozit Veterán clubu až po cílevědomé snímky ekologického charakteru. Příroda, technika i člověk. Každé téma je nazíráno z několika stran i autorského cítění. Amatérská fotografie má proti profesionální mnohem blíže k prožitku, vyplývá bud ze ztotožnění nebo z výhrad. Její nespornou hodnotou je autorské zaujetí.

S potěšením pak lze pozorovat Moře Ing. Zdeňka Ondráčka i Zimní krajiny Lubomíra Lechmana. Rádi se rozjedeme s Dimitrem Krajčím a V. Růžičkou za hranice všedních dnů. Svět olomouckých fotografů je vyplněn pracovními náměty i akty, zimními scenériemi i zátišími, fotbalový/mi etudami i „plastikovými“ kreacemi, Prahou i Olomoucí, stromy i pavučinami.

Výstava fotografií v Domě armády je výstavou kolektivní. Kolektivní výstava, ani činnost v kolektivu, však nepotlačují individualitu každého z členů fotografické sekce; spíše se zdá, že každý hledá svůj specifický výraz. Proto jsou snímky Vladimira Exnera zcela jiné než Jana Stündla, fotografie Ludmily Popové než Jaroslava Zahrady. Václava Štamfesta než Radomíra Kratochvíla.

Co je jim společné, je především odpovědnost za technickou dokonalost, bez niž se nelze k umění fotografie ani přiblížit. V tomto smyslu je současná olomoucká výstava tak kvalitní, že lze tvrdit, že mnozí autoři snímků již klepou umění přímo na dveře.      -bk-                               Stráž lidu, Olomouc, 4/1988

 

Jan Hajn - Mít oči pro své město, červenec - září 1988

Výstava fotografií z prostředí staré Olomouce. Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, 28.7. - 18.9. 1988. Pořadatelé výstavy: OKS Olomouc, KVM Olomouc, Vlastivědná společnost muzejní  Olomouc, sekce fotografická a historická.

hajn-katalog-1988red.jpg

 

Reprodukce v katalogu:

Titulní strana - Neptunova kašna, 2. Pohled s radnicí, 3. Hradisko, 4. Z nádvoří rektorátu PU, 5. Merkurova kašna s portálem, 6. Gottwaldova ulice, 7. Kostel sv. Michala, 8. Střechy Olomouce, 9. Dlažba v kozí uličce

 

pozv.-hajn--mesto-1988.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. výstava amatérské fotografie ČSR, Olomouc, září - říjen 1988

Pořadatelé výstavy: OKS v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, za spolupráce: Svazu českých fotografů, Krajského kulturního střediska v Ostravě, Okresní odborové rady v Olomouci, Městského mírového výboru v Olomouci, Vlastivědné společnosti muzejní Olomouc. Za Fotosekci VSMO vystavovali dvě fotografie: V. Bořkovec - "Fotografie II, III" a D. Krajčí - "Půlnoční Něva" a "Život na mostě".

pdf-down-icon1_katalog.png

amfo-10.ol.1988.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

amfo-10.ol.1988a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava fotografií k 20. výročí založení Fotografické sekce VSMO, r. 1989

Úvodní slovo: Zdeněk Ondráček

Fotografie: V. Bořkovec, V. Exner, J. Hajn, M. Ondrušková, Z. Ondráček, J. Peroutka, L. Schwarz, F. Šefčík, E. Walter, L. Popová,   J. Zahrada, G. Zawadovský.

U příležitosti výstavy fotografií k 20. výročí založení Fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci katalog vydalo: Krajské vlastivědné muzeum Olomouc, Vlastivědná společnost muzejní Olomouc, Okresní kulturní středisko Olomouc. Redaktor: Dr. V. Tlusták. Grafická úprava: L. Buryšek. 16 stran, 26 fotografií.

epson023.jpg