Jdi na obsah Jdi na menu
 


R. 1966 - 1979

 

Výsledky fotosoutěže MV ČSM, Olomouc, r.1966

 

foto-mv-csm-ol.-1966-nov.jpgDo fotosoutěže, vyhlášené Městským výborem ČSM v Olomouci, došlo celkem 126 snímků od 25 autorů, z nichž byli dva pionýři. Porota zhodnotila došlé snímky a v jednotlivých oborech určila toto pořadí:

LIDÉ A STROJE: 1. „Střecha světa“ od Milana Hořínka. 2. „Ve věku družic" od J. Mattaucha, 3. „Brusič“ od J. Neplecha. Čestné uznání získal snímek “Helikoptéra" od M. Weise.

MLÁDÍ OLOMOUCE: 1. „Cestou do školy" - autor J. Neplech, 2. „Tance“ - autor Milan Hořínek. 3. „Kamarádi“ - snímek inž. Fišer. Čestné uznání získal snímek „U orloje" od M. Weise.

KRÁSY OLOMOUCE: 1. „Kašna Merkur“ - autor Dimitrolos Krajčí, 2. „Staré schody“ - snímek inž. Fišer, 3. „Večer ve školní ulici“ - autor M. Weis, Čestné uznání získal snímek „Sídliště“ od s. Mráky. Čestné uznání za soubor fotografií dostal Dimitrolos Krajčí.

V soutěži pionýrů získal 1. cenu za snímky „Krásy Olomouce“ třináctiletý Karel Zeiner, druhou cenu čtrnáctiletá Marcela Leňová. Všechny fotografie budou vystaveny pravděpodobně v bočním sále ZK MŽ V Olomouci.    Stráž lidu, 18.2.1966

 

Břetislav Šmíd - výstava fotografií, září, 1974

 

epson730_red25-100dpi.jpg

 

mládí se projevuje různě —

silným hlukem

odvahou hraničící s přehnaným sebevědomím

módou směřující k unisexu

někdy se mi zdá, že mezi námi je víc

jak jedna generace

za mých mladých časů byla fotografie stará

mladí ji neuměli

a nemohli si to dovolit

dnes je to skoro naopak

 

když jsem poznal Břetislava Šmída

nepřipadal mi zdaleka tak mladý

neodkoukal křiklavé efekty

nezaujal pózu, která chce zbořit svět

svět vidí přímo jako já

žádné třeštění, žádná deformace

je přirozeně skromný

začal tedy od začátku

rozhlíží se kolem sebe

a vidí lidi a věci

a přirozeně ženy, to dá rozum

je kupodivu právě tak romantický

právě tak poetický

právě tak naivní, jako jsme byli my

zdá se, že je z těch nenápadných

s nimiž nemají problémy

ani rodiče

ani učitelé

ani strážci pořádku

na rozdíl od nás

však už umí fotografovat,

takže mu patří budoucnost

 

Jaroslav Vávra AFIAP

 

epson731a-karta_red25-100dpi.jpgepson731b-text.jpg

 

 

Turnovský mapový okruh, r.1976

 

turn-map-okr-1976-tabsqo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf-down-icon1.png

Pořadí fotografií členů Fotosekce VSMO: V. Sapara - "TŘI" (6.-8.), V. Sapara - "MŮJ DŮM MŮJ HRAD" (9.-14.), Z. Ondráček - "PODZIM" (19.-22.), D.Krajčí - "Z EGYPTA" (27.-34.), L. Veselý - "SÁM" (27.-34.)  Pořadí v soutěži autorů:   3. - V. Sapara, 18.-19. - Z. Ondráček, 21.-24. - I. Fišer, 28.-31. -  D. Krajčí. Fotosekce VSMO se v soutěži fotoklubů umístila na 4. místě. (Výsledky jsou neúplné.) 

 

Členská výstava Fotografické sekce VSMO, Olomouc, r. 1976

 

Výstava se konala ve Vlastivědném muzeu v Olomouci ve dnech 20.12.1975 - 18.1.1976. Kompletní seznam autorů a vystavených fotografií není zachován. D. Krajčí vystavoval č.b. fotografie z cyklu "Egypt'75" (5 fot.), z cyklu "Zima'75" (4 fot.) a 1 Fotogram z r. 1974.

 

Výstava fotografií ze soutěže KRKONOŠE '75, Vrchlabí, r.1976

 

krkonose-1976-logo.jpgDne 4. května 1976 vyhodnotila soutěžní porota za přadsednctvé E. Horské, šéfredaktorky časopisu Československá fotografie, fotografickou soutěž  na téma "KRKONOŠE". V kategorii černobílé fotografie bylo vybráno na výstavu ze 302 snímků od 70 autorů celkem 240 fotografií. V kategorii barevných diapozitivů vybírala porota ze 132 barevných diapozitivů od 26 autorů.

Na výstavu vybrány fotogtrafie: Krajčí D. - "Sníh a vítr" a "Sjezdaři na černé".

 

 

 

 

CYKLY a SERIÁLY '76 - KKS Brno, r.1976

 

pozv.-kks-brno--1976.jpgKrajské kulturní středisko v Brně a Muzeum dělnického hnutí v Brně.

Na putovní výstavu přijat seriál od Krajčí D. - "Rybáři u Abukiru, Egypt 1975 (6 fotografií 30x40).

Vernisáž výstavy v Brně: 9. 9. 1976. Otevřeno 9.-30.9.1976

 

 

 

 

 

II. ročník fotosoutěže "ZA KRÁSAMI NAŠÍ SOCIALISTICKÉ VLASTI", Pečky, r. 1976

 

foto-roh-pecky-1976-cover.jpg

Protokol

o hodnocení ll. ročníku fotosoutěže "Za krásami naší socialistické vlasti" vyhlášené dne l7. l0. l975 OOR Nymburk a ZK ROH Pečky na počest XV. sjezdu KSČ.

Přestože jde teprve o ll. ročník soutěže a výstavní akce, je potěšitelné, že "Pečky" vstupují do povědomí fotografické veřejnosti. Ještě potěšitelnější je, že jí zůstávají věrni autoři, kteří tradici založili a přibývají noví osvědčení fotografové i fotografky. Nad II. ročníkem soutěže " Za krásami naší socialistické vlasti " se sešla porota pod vedením předsedy Svazu českých fotografů Václava Jírů dne 12.dubna 1976. Jejím úkolem bylo posoudit 756 fotografií 115 autorů. V kategorii A (do 18 let) to bylo 69 fotografií a v kategorii B (nad l8 let) 697 fotografií. Z došlých prací vybrala porota pro výstavu 165 fotografií, takže bude nutno určitý počet eliminovat. Pro oceněni se svými pracemi do čela probojovalo 13 autorů a autorek. Už tato čísla svědčí o nepochybné vyrovnanosti úrovně soutěžních snímků. Při rozhodování o konečném pořadí cen musela proto porota přihlédnout k různým dalším hlediskům, zejména ovšem k osobitosti projevu, k vynalézavosti výrazu a současně k úrovni řemesla, tj. technického zpracování. Jak vidět, práce poroty nebyla snadná, problémy však netkvěly v nedostatcích, ale naopak. Přesto bylo jednání poroty hladké a přijaté rozhodnutí jednomyslně. Potěšitelné je, že vzrůstá zájem účastníků ze Slovenska.

l. cenu získal Jan Seidl z Mimoně zejména proto, že podle názoru poroty se mu cyklem nejvíce podařilo vyjádřit téma soutěže. Jeho krajinné záběry vynikaly smyslem pro poezii naší země a mohou být vzorem svou pečlivostí ve formálním vyjádření. Dále byly uděleny tři II. ceny. Jednu získal ing. lvo Fišer z Olomouce, jemuž se podařilo krásy naší vlasti umocnit zvětšovací technikou, kterou podřídil výtvarnému záměru. Další ll. cenu získal Milan Legutki ze Svitu. Také na jeho souboru je zřejmá snaha u osobitý projev. Také on zejména při zvětšování své krajiny s výtvarným záměrem dotváří. Výsledkem jsou snímky, které překračují průměr. Třetí ll. cenu přiřkla porota Stanislavu Skoupému z Brna. V tomto případě přihlédla porota především k mimořádně výmluvnému snímku “Dvě epochy", který nejenom splňuje záměr pořadatelů, tj. vyjadřuje stanovené téma, ale podařilo se mu také velmi působivě konfrontovat minulost s 20.věkem. Vzhledem k poměrně vysoké úrovní došlých prací pořadatelé udělili dalších 7 cen (uvedeno v závěru). 0 všech lze říci, že splnili jak podmínky soutěže, tak i nároky na výtvarné a technické hodnoty dobré fotografie.

Porota ocenila snahu pořadatelů podpořit touto svou akcí zájem těch nejmladších, tj. školáků a mládeže do 18 let. Tato snaha je zvlášť vítaná už proto, že bohužel v posledních letech zájem mládeže o fotografii není takový, jak bychom si přáli. Projevilo se to i v počtu mladých účastníků a množství jejích prac. Přesto mohla porota s klidným svědomím udělit aspoň jednu ll. a jednu lll. cenu. ll. cenu získala Ludmila Lévová z Brna za 2 snímky z botanické zahrady, na nichž je zřejmé, že 15 letá autorka má cit pro kompozici a že si ví rady i s technikou. IIl. cenu obdržel 11 letý Luboš Bárta Z Lomnice rovněž za 2 obrázky, jimiž se s úspěchem pokusil o nový pohled na historické památky i moderní krajinu.

                             Předseda poroty: Václav Jírů v.r.

Vystaveny fotografie: Krajčí D.  - "Mlžný den" a "Zimní motiv na Labi"

 

Celostátní festival ZUČ - AMFO 1976, Olomouc

Tento 4. ročník národní soutěže v černobílé a barevné fotografii organizovalo Okresní kulturní středisko v Olomouci  (J. Vávra a další) a Vlastivědný ústav v Olomouci. Soutěžní Kategorie: A - Soutěž pro jednotlivé autory (do 18 let. do 25 let a nad 25 let) B - Soutěž kolektivů (B1 - Fotokluby, fotokroužky ROH, osvětová zařízení a pod., B2 - Tvůrčí skupiny).

Jména všech autorů soutěžících v Olomouci jednotlivě nebo za Fotosekci VSMO nejsou známa, zúčastnil se Krajčí D. kolekcí 9 č.b. fotografií z prostředí Egypta, na výstavu přujata fotografie č. 9 - "Prodavač citronů". Vystaveno ve Vlastivědném muzeu v Olomouci od července do listopadu 1976.

 

Výstava "Fotografické novoročenky" Olomouc, r.1977

 

fotonovoroc--1976.jpg

Fotografické novoročenky

Až do 15. ledna budou vystaveny na teoretických ústavech lékařské fakulty UP fotografické novoročenky na výstavě, kterou připravila Fotoskupina ZO ROH LF a FN V Olomouci. Autory jsou členové fotoskupiny doc. Dr. R. Kodousek, CSc., Dr. Dimitrolos Krajčí, Dr. V. Lichnovský, Vojtěch Kamarád, Miloš Hrachovec, RNDr. Jiří Kunert, CSc., Marie Zahrádková a studenti medicíny M. Rosenfeld a Pavel Vodvářka. Současně s nimi vystupují hosté z Fotoskupiny Vlastivědného ústavu.  Vedle fotografických novoročenek představuji své grafické novoročenky pracovníci UP, členové kateder výtvarné výchovy - doc. Dr. Zdeněk Přikryl, doc. Janoušek, odborný asistent Rusek, Jana Jemelková a pracovnice rektorátu UP Jana Krejčová. Dokonalé novoročenky nepostrádají vtip a humor, který provází vstup do nového roku. Fotoskupina ZO ROH LF a FN je velmi čilá a řadou výstav v minulém roce ukázala nejen výsledky své práce, ale podílela se i na výstavách výtvarníků pedagogické fakulty univerzity.    jm         Stráž lidu, Olomouc, 11.1.1977    Fotografie na výstřižku: Miloš Hrachovec

 

 

Fotosoutěž ČLOVĚK DNEŠKA, Líšnice, r.1977

 

foto-lisnice-1977cover.jpgfoto-lisnice-1977pozv2.jpg

Do soutěže zaslalo své snímky 84 autorů a 5 fotoklubů.

Oceněné a vystavené fotgrafie:

Krajčí D. - "Hanácký lidový kroj I., III." ( IV. cena), "Výstavba sídliště I., III." (čestné uznání)," Rackové".

 

 

 

foto-lisnice-1977-cont.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ročník Turnovského mapového okruhu, r.1977

Fotosekce  VSMO  se období od října 1976 do června 1977 zúčastnila 7. ročníku Turnovského mapového okruhu. Za Fotosekci VSMO se TMO zúčastnili: Havlík M., Krajčí D., Kratochvil R., Mattauch J., Kývala J., Růžička V., Sedláček B., Pecha L., Pop L., Popová L., Zawadovský G. a Kozák J.  Podrobnější výsledková tabulka není k dispozici.

epson282-sq.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFO '77 - soutěž časopisu Odborář, Mladá Boleslav, r.1977

 

afo-1977-vyst.jpg

Letošní soubor AFO 77 je vybrán z 2023 prací 265 československých autorů. Představuje 109 fotografií v kategorii A - Člověk v práci, 36 snímků v kategorii B – Mládí současnosti a 40 prací v kategorii C - Tvář naší země; celkem od 61 autorů. Výstava AFO 77, která už tradičně každoročně jde sama za svými diváky, bude instalována ve dvaceti československých městech. (Z úvodu k výstavě fotografí)

Na výstavu přijata fotografie:  Krajčí D. - "Hanácký lidový kroj - I."

afo-1977-pozv.jpg

 

 

 

 

 

5. mezinárodní fotografická výstava ŽENA '77", Strakonice, r.1977

 

zena-strakonice--1977-pozv.jpgzena-strakonice--1977.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž výstavy se konala 28.5.1977 v Domě kultury ROH ve Strakonicích. Na výstavu přijaty fotografie: Krajčí D. - "Nuibijské ženy", "Matka" a "Chvíle odpočinku".

 

 

AMFO '77 - Krajská výstava amatérské fotografie, Ostrava, r.1977

 

amfo-1977--titul.jpg

Celostátně organizované přehlídky amatérské fotografie získaly značnou oblibu jak mezi fotoamatéry, tak mezi diváky, neboť se staly důležitou součástí a obohacením našeho kulturního a společenského života s možností pravidelné konfrontace tvůrčích výsledků. V posledních letech se ustálily na dvou typech. V sudých rocích se samostatně v českých zemích a na Slovensku konají národní výstavy, kterým nepředcházejí okresní nebo krajská kola. V lichých letech, a tedy i letos, způsob celostátní organizace sleduje, aby i na nižších stupních byly výsledky práce fotoamatérů předkládány co nejširší veřejnosti. Z práce fotokroužků, skupin a jednotlivců se sestavují okresní kolekce, z nichž odborné poroty vybírají práce pro krajské výstavy, a navíc sestavují soubory maximálně dvaceti fotografii, které pak reprezentují každý kraj na celostátní přehlídce. Tam se již krajské kolekce hodnotí jako jeden nedílný celek. A jsme potěšeni, že se fotoamatéři Severomoravského kraje mohou pochlubit tím, že jejich soubor vždy patřil k nejlepším. (Z úvodu katalogu)

Miroslav Bílek, předseda krajské poroty. 

 

Z členů fotosscanimage012--kratochvil.jpgekce VSMO byly porotou na výstavu vybrány fotografie: Kratochvila R., Kývaly J., a Pechy L.

Fotografie Kratochvila R.: " Dřevomodelář" byla vybrána do reprezenmtativní kolekce severomoravského kraje ns celostátní výstavě AMFO'77 v Martině.

 

pdf-down-icon1_katalog.png

 

 

 

 

 

Výstava fotografií členů Fotografické sekce VSMO, r.1978

 

vystava-foto-vsmo-1978-pozv.jpgZahájení výstavy dne 9.2.1978 v 17 hodin, Malý výstavní sál VÚO

Úvodní slovo  Dr. Bohumil Šula.

9.2. - 5.3.1978

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava fotografií členů Fotografické sekce VSMO, J. Kozáka a J. Vávry, r.1978

V dubnu r. 1978 se konala výstava fotografií J. Kozáka a J. Vávry na Teoretických ústavech LF Up v Olomouci. Výstavu organizovala Fotoskupina při ZO ROH na LF a FN v Olomouci.

epson727_red25-100dpi.jpg

 

 

AMFO 1978 - Národní soutěž amatérské fotografie, r.1978

 

Okresního a krajského kola soutěže amatérské fotografie se zúčastnili také členové Fotografické sekce VSMO. Oceněné fotografie byly vystaveny v Závodním klubu ROH Tesla Litovel, v koncertním sále, od čtvrtka 23. února 1978. Byla také sestavena společná kolekce fotografií členů VSMO, která byla postoupena přímo do krajského kola AMFO'78. Fotografie byly vystaveny na 5. národní výstavě amatérské fotografie v Olomouci v lednu a únoru 1979.

epson208text.jpg

OKRESNÍ KUlTURNÍ STŘEDISKO, U TRŽNICE 8, OLOMOUC,

Ocenění autoři:

Kategorie do 25 let:

1 . cena - neudělena,   2. cena - Antonínu Bláhovi za snímek " Východ z mraků“,   3. cena - Josefu Haberlandovi za snímek " Portrét stáří“.

Kategorie nad 25 let:

1. cena - Pavlu Forstovi za fotografii " Z Jižní Moravy I.",   2. cena - Vojtěchu Saparovi za fotografii " Krajina I. “,   2. cena -  Leo Schwarzovi za fotografii "Spolu ",   3. cena - Dimitrolosovi Krajčímu za cyklus " Děti Egypta ",   ČU - Radomíru Kratochvílovi za snímek “ Krajina II“,   ČU - Klausu Návratovi za 3 fotografie " Z Pakistánu “,   ČU - Miroslavu Pinkavovi za snímek “ Dřevěná řeka “.

Kategorie barevné fotografie:

1. cena  - Vlastimilu Kulhánkovi za soubor barevných fotografií,  ČU - Pavlu Forstovi za fotografii " Kompozice ".

Ceny a diplomy budou autorům vítězných prací předány v prostorách okresní výstavy amatérské fotografie 1978  v Závodním klubu ROH Tesla Litovel - koncertní sál v I. posch., ve čtvrtek 23. února v 17.00 hodin. Součástí okresní výstavy je také výstavka prací posluchačů okresního studia výtvarné fotografie, Vystavují posluchači: Lubomír Benada, Jindřich Flusek, Jiří Hlavinka, Jaroslav Jochec, Klaus Návrat, Marta Novotná, Ladislav Pecha, Miroslav Pinkava; Ladislav Pop, Václav Soběhart,

Po předání cen a prohlídce výstavy se v Litovli uskuteční beseda všech autorů se členy odborné poroby a lektory o fotografií, kterou jistě rádi přivítáte. Zveme Vás srdečně do Litovle k slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže, k prohlídce okresní výstavy amatérské fotografie 1978 a setkání fotografů, Autorům vítězných prací bude proti jízdence proplaceno cestovné společným dopravním prostředkem. Těšíme se na setkání!    František Kobza v.r., vedoucí odd. ZKČ  a  Miroslav Klimeš v.r., ředitel OKS

(ČU - čestné uznání)

 

8. ročník Turnovského mapového okruhu, r.1978

Fotosekce  VSMO  se období od října 1977 do června 1978 zúčastnila 8. ročníku Turnovského mapového okruhu, jehož pořadatelem byl fotoklub FOKO - Kolín. V soutěži klubů se Fotosekce VSMO umístila na 3. místě. Za Fotosekci VSMO se TMO zúčastnili: Kobliha J., Krajčí D., Kratochvil R., Mattauch J., Ondráček Z., Růžička V., Sedláček B., Schwarz L  a Soběhart V. Podrobnější výsledková tabulka není k dispozici.

epson281-sq.jpgpdf-down-icon1_text.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava k 10. výročí Fotografické sekce VSMO, Olomouc, r.1979

 

vsmo---10let.jpg

Deset let Fotografické sekce

V sobotu 3. února 1979 byla v malém sále Krajského vlastivědného muzea v Olomouci zahájena výstava fotografií členů Fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní. Při této příležitosti si její členové připomněli desetileté jubileum své práce na společensky významném úseku zájmové umělecké činnosti.    Stráž lidu, 20.2.1979

Na výstřižku fotografie: Krajčí D. - "Zasněžené hřebeny krkonoš"

Instalováno bylo celkem 123 č.b  a  4 barevné fotografie od 23 autorů z Fotosekce VSMO.                                                                            

vsmo---10let-1979-pozv.jpg

Celý text zdepdf-down-icon1.png

 

 

 

Pozvánka výstavy

 

 

plakat-tofo-vyst-1979-squ.jpg

 

 

 

 

Plakát výstavy

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnovský mapový okruh, r.1979

 

Fotosekce  VSMO  se období od září 1978 do června 1979 zúčastnila 9. ročníku Turnovského mapového okruhu, jehož pořadatelem byl fotoklub v Litomyšli. Za Fotosekci VSMO se mapy zůčastnili Jemelka T., Kozák J., Krajčí D., Kratochvil R., Kývala J., Pecha L., Pop L., Popová L., Peroutka J., Šimeček J., Weiss E. a Zawadovský G.  Vyhodnocení mapy a výsledková tabulka jsou zde.

tmo-1979--2.jpgtmo-1979--5.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý dokument zde:pdf-down-icon1_text.png

 

 

 

Výstava barevných fotografií Jaroslava Vávry, Fotochema, Ostrava, září, 1979

 

epson734_red25-100dpi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost sekce fotografické v roce 1979

 

Sekce fotografická (předseda sekce MUDr. D. Krajčí je dlouhodobě zaměstnán v Iráku, jednatel Ing. Zdeněk Ondráček) uspořádala vzpravodaj-vsmo-1980.jpg únoru r. 1979 v KVM v Olomouci členskou výstavu fotografií na počest desátého výročí založení sekce. Zúčastnilo se ji 23 autorů 126 snímky. — Řada členů sekce navštívila v březnu r. 1979 mezinárodní výstavu fotografické techniky Interkamera v Praze. Na tuto výstavu navázala beseda na členské schůzi, kde účastníci podávali podrobné informace o vývoji techniky. — Na pravidelných schůzkách sekce, jež se konají každých čtrnáct dní, jsou hodnoceny fotografie z celostátní soutěže Mapový okruh, jíž se naše fotografická sekce zúčastňuje již po deset let. Na programu těchto schůzek jsou také besedy o technické i výtvarné problematice. Členové sekce jsou pravidelně seznamováni se soutěžemi a výstavami pořádanými v celé republice. Účast na těchto výstavách je převážně individuální, i když v mnoha případech kolektiv členů sekce usměrňuje tvorbu, případně pomáhá při výběru snímků. Mnozí členové již tak dosáhli i četných úspěchů. — Novinkou v činnosti sekce je účast v celostátní soutěži barevných diapozitivů fotoklubů. — V prodejně Foto – Kino v Olomouci má naše sekce výměnné tablo, na němž se střídají v autorských „minivýstavách" jednotliví členové sekce.

epson382ed.jpg

 

 

Členové fotografické sekce VSMO při společném posezení na konci roku.

Fotografii poskytl J. Pecha