Jdi na obsah Jdi na menu
 


R. 1990 - 2009

 

32. ročník mapového okruhu NEKÁZANKA, r.1993

 

Předkládáme Vám závěrečné hodnocení 52. ročníku MO NEKÁZANKA, vč. přehledu pořadí Fotoklubů i umístění jednotlivých autorů. 32.ročníku MO NEKÁZANKA se zúčastnilo 11 fotoklubů se 165 fotografiemi, z České republiky a Slovenské republiky. Právě ukončený 32. ročník MO byl poznamenán mnohými vnějšími i vnitřními problémy, což mělo neblahý vliv na celý průběh soutěže. Poslední výsledky hodnocení byly známy teprve před několika dny, a proto již nezbyl čas na vyhotovení tištěného katalogu s reprodukcí nejlepších fotografií každého fotoklubu. Předkládáme Vám jednodušší, dostupnou formu výsledků závěrečného hodnocení a věříme, že i toto provedení splní daný účel a stane se i tak důležitým dokumentem pro každý fotoklub, i pro každého zúčastněného autora. Organizační záležitosti a zpracování výsledků soutěže 32. ročníku MO NEKÁZANKA zajišťoval Fotoklub Český Krumlov, závěrečné setkání a uspořádání výstavy ze soutěže zajistil Fotoklub KAMFO Blatná. …..

Jaroslav Běle, předseda fotoklubu Český Krumlov

 

scanimage01.jpgscanimage02.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. ročníku MO NEKÁZANKA se z členů Fotosekce VSMO zúčastnili: Zavadowský G., Růžička V., Kratochvil R., Schwartz L. a Bořkovec V. V soutěži fotoklubů se Fotosekce VSMO umístila na 3. místě. V pořadí jednotlivců se Kratochvil R. umístil na 3. - 6.  místě.

nekazanka-1993--olomouc.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf-down-icon1_text.png

 

 

 

 

33. ročník mapového okruhu NEKÁZANKA, Sokolov, r.1994

 

Fotografové při VSMO obsadili ve 33. ročníku mapového okruhu Nekázanka 1. místo v této fotografické soutěži.

dsc05687-transp_red25-100dpi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro členy fotosekce VSMO, r. 1998

 

info-fotosekce-1998.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. ročník mapového okruhu NEKÁZANKA, r.2000

 

scanimage01.jpg

Letošního, již 39. ročníku mapového okruhu Nekázanka se zúčastnilo 12 fotoklubů z ČR, 88 autorů se 180 fotografiemi. Všem zúčastněným patří poděkování za předvedené fotografie. Hlavní dík patří těm, kteří soutěž podporovali finančně či dary, bez jejichž přispění by nemohl vzniknout tento katalog a ani výstava. Průběh i hodnocení byly celkem plynulé, ale je nutné dodržovat statut soutěže. Předložené závěrečné hodnocení dává ucelený přehled celé soutěže jak fotoklubů, tak i jednotlivců i přehled vzájemného hodnocení. Hlavní tíha finanční spočívala na Městském kulturním středisku Domažlice. Tímto děkujeme. Do dalšího ročníku pak všem autorům přejeme - dobré světlo. Jiří Rais předseda fotoklubu MKS Domažlice.

39. ročníku MO Nekázanka se z členů Fotosekce VSMO zúčastnili: Bořkovec V. (6.-8. místo), Kratochvil R. (16.-20. místo), Ondrůj P. (23.-26. místo), Lazebníček J. (27.-31.místo), Růžíčka V. (97.-100. místo), Schwarz L. (123.-133. místo) a Vích Z. (134.-136. místo). V soutěži fotoklubů se Fotosekce VSMO umístila na 2. místě.

pdf-down-icon1_text.png

 

vysledky-klubu.jpg

 

 

 

 

 

 

borkovec--fantazie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. ročník mapového okruhu NEKÁZANKA, r.2004

 

scanimage01.jpg43. ročníku MO NEKÁZANKA se z členů Fotosekce VSMO zúčastnili: Kratochvil R.,  Bořkovec V., Vích Z. a Ondrůj P.  V soutěži fotoklubů se Fotosekce VSMO umístila na 5. místě. V pořadí jednotlivců se Ondrůj P. umístil na 30. místě, Bořkovec V. na 33. místě, Kratochvil R. na 38. místě a Vích Z. na 55. místě.

 

pdf-down-icon1_text.png

 

 

 

 

 

 

 

ondrujp.-podvecer.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. ročník mapového okruhu NEKÁZANKA, r.2006

 

scanimage01.jpg

Letošního, již 45. ročníku mapového okruhu Nekázanka se zúčastnilo 12 fotoklubů, a to celkem se 106 autory (79 mužů a 27 žen). Bylo hodnoceno 180 fotografií. I když vlastní průběh soutěže nebyl vždy plně v souladu s jejím statutem – u některých fotoklubů docházelo ke zbytečně dlouhému zadržování soutěžních kolekcí včetně zasílání hodnocení, což způsobilo v závěru letošního cyklu jistou napjatost terminu můžeme vás dnes přivítat na závěrečném vyhodnocení 45. ročníku mapového okruhu Nekázanka. Na doprovodné výstavě sestavené z nejlépe hodnocených snímků všech fotoklubů máte nyní možnost na jednom místě shlédnout, které fotografie obsadily přední místa, kterým jste dali při bodování přednost, či snad, jaké vás naopak oslovily méně. Předkládané výsledky jsou zpracovány v souladu s pravidly soutěže na základě hodnocení jednotlivých fotoklubech. Objektivnost některých hodnocení ponechávám bez komentáře a k zamyšlení jednotlivým fotoklubům. Do dalšího ročníku MO Nekázanka přeji pořádajícímu fotoklubu vice pochopení od ostatních zúčastněných a všem autorům pak „Dobré světlo!".  Za Fotoklub Český Krumlov Jaroslav Bele.

pdf-down-icon1_text.png

 

poradi-klubu.jpg

 

 

46. ročníku MO Nekázanka se z členů Fotosekce VSMO zúčastnili: Kratochvil R., Vích Z., Ondrůj P., Pecha L. a Flusek J.  V soutěži fotoklubů se Fotosekce VSMO umístila na 12. místě. V pořadí jednotlivců se Pecha L. umístil na 20. - 23. místě, Ondrůj P. na 40. - 45. místě, Vích Z. na 105. - 110. místě, Kratochvil R. na 111.- 115. místě Flusek J. na  178. - 179. místě.

 

pecha-l.--kovar-sq.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pecha L.:  "Kovář"

 

 

 

 

46. ročník mapového okruhu NEKÁZANKA, r.2007

 

scanimage01.jpgVážení přátelé fotografie, pořadatelem již 46. ročníku MO Nekázanka byl pověřen fotoklub při Městském kulturním středisku Domažlice, který má padesátiletou tradici a sdružuje amatérské fotografy z celého regionu. Letošního mapového okruhu Nekázanka se zúčastnilo 14 fotoklubů, celkem se 132 autory, z tohoto počtu bylo 90 mužů a 42 žen. Celkem bylo hodnoceno 210 fotografii. I přes zvýšený počet účastníků okruhu byly výsledky zpracovány bez větších problémů. Jako každý rok se vyskytly některé organizační problémy, např. nepravidelnost v dodržování termínu hodnocení, zadržování hodnotících lístků a nedodržování pořadí v zasílání mapových souborů. …. Za Fotoklub Domažlice  Mgr. Václav Hruška

46. ročníku MO Nekázanka se z členů Fotosekce VSMO zúčastnili: Kratochvil R., Vích Z., Ondrůj P., Pecha L. a Flusek J.  V soutěži fotoklubů se Fotosekce VSMO umístila na 14. místě. V pořadí jednotlivců se Kratochvil R. umístil na 36.- 40. místě, Ondrůj P. a Vích Z. se umístili na 85. - 98. místě, Flusek J. na  111. - 116. místě a Pecha L. na 117. - 125. místě.

 

Pořadí

Fotoklub

Bodů

1.

KFA Praha

873

2.

MKS Domažlice

828

3.

Fotokamzíci Praha

803

4.

1. ĆKFA Nekázanka Praha

723

5.

Fotorici Beroun

721

6.

Fotoklub Třeboň

681

7.

13. komora Praha

704

8.

Fotonklub Beroun

712

9.

Fotoklub Klatovy

667

10.

Amfora Rakovník

653

11.

F. 1840 Litomyšl

621

12.

FOS Sokolov

621

13.

Fotoklub Český Krumlov

610

14.

VSM Olomouc

583

pdf-down-icon1_text.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. ročník mapového okruhu NEKÁZANKA, r.2008

 

scanimage01.jpg

47. ročníku MO NEKÁZANKA se z členů Fotosekce VSMO zúčastnili: Kratochvil R.,  Vích Z., Lazebníček J., Pecha L. a Flusek J.

pdf-down-icon1_text.png

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hodnocení fotoklubů. 47. ročník MO NEKAZANKA, 2007 - 08

1.

PRAHA - KFA

824

2.

TŘEBOŇ

721

3.

BEROUN - Fotorici

699

4.

DOMAŽLICE

697

5.

ČESKÝ KRUMLOV

651

6.

KLATOVY

650

7.

NEKÁZANKA - Praha

619

8.

BEROUN - Foton

614

9.

SOKOLOV

604

10.

RAKOVNÍK - AMFORA

603

11.

LITOMYŠL

600

12.

N. STRAŠECÍ - 13. Komora

560

13.

OLOMOUC VSM  

476

 

 

Členská výstava fotografické sekce VSMO, r. 2008

 

Výstava fotografiíí členů fotosekce VSMO se konala ve dnech 21.11.- 31.12.2008 v prostorách chodby (1. podl.) Vlastivědného muzea v Olomouci. Výstavu zhlédlo cca 400 návštěvníků muzea.       -dk-

 

 

48. ročník mapového okruhu NEKÁZANKA, r.2009

 

vysledky.jpg

 

 

 

 

 

 

 

48. ročníku MO Nekázanka se z členů Fotosekce VSMO zúčastnili: Vích Z. (22.-31. místo), Kratochvil R. (71.-78. místo), Flusek J. (127.-132. místo), Pecha L. (127.-132. místo), Lazebníčk J. (164.-165. místo) a Dostalík F. (164.-165. místo).  V soutěži fotoklubů se Fotosekce VSMO umístila na 9. místě. pdf-down-icon1_text.png

 

scanimage14.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scanimage15.jpg